PT-utbildningen INTENSIV

Första steget är att gå block 1-4 via nätet. Gå in på www.webb-kurser.se och registrera dig. Du betalar kursavgiften på 5000 kr inkl. moms med kort (likvärdigt med anmälningsavgiften på utbildningen). Önskas en faktura eller delbetalning så maila mig så skickar jag faktura till dig. Du får då ett lösenord när första delbetalningen har kommit in på kontot. Lösenordet skriver du in när du ska gå utbildningen. Boken Fysträning för hundar skickas med post.

5000 kr betalas innan ni påbörjar er utbildning (eller med delbetalning) och resterande 10000 kr betalas senast 30 dagar innan närstudierna påbörjas (faktura skickas separat tillsammans med schema för de fyra dagarna).

Praktik eller specialarbete inom fysträning för hund:

40 h (1 arbetsvecka) praktik på en friskvårdsanläggning. Praktiken får gärna vara sammanhängande, men kan också delas upp så att man hinner pröva på olika typer av arbetsplatser. Glöm inte att be om ett skriftligt omdöme till intyget! Praktikdagbok inlämnas senast två veckor innan examination för kontroll.

Specialarbete inom fysträning för hund. Lämna in ett förslag (hypotes, metod och material) INNAN du börjar med ditt arbete. Arbetet måste vara inlämnat senast två veckor innan examinationen för att kunna godkännas inför certifieringen. Ni kan givetvis lämna in arbetet i efterhand, men då certifieras ni inte på plats sista dagen på utbildningen.

 Casestudier:

Du kommer att ladda ner fyra stycken casestudier under block 1-6, som du kommer att lösa mellan block 1 och examinationen. Dessa måste vara inskickade för granskning och bedömning senast tre veckor innan examinationen, om du avser att bli certifierad på sista dagen.

 Tentamen och examinering:

Ni kommer att skriva två hemtentor, block 1-4 och block 5. Du måste ha minst 67 % rätt av frågorna för att bli godkänd.

Sista dagen på närstudierna, dag 4, kommer ni att examineras, titta gärna på filmen om examineringen innan. Filmen finns på youtube

 Intyg:

Du kommer att tilldelas ett certifikat när du är godkänd och ett intyg som kommer att innehålla:

  • Omdöme från din praktikplats/handledare, om du valt att praktisera.
  • Ditt resultat från tentamen.
  • Betygsättning från dina casestudier.
  • Ett personligt omdöme från kursansvarig

Egna hundar:

Det är inga problem att ta med egna hundar under utbildningen, bara dessa inte stör undervisningen.

Läs mer under “Allmänna villkor”, innan du anmäler dig!

Utbildningsansvarig:

Britta Agardh 070-7799323 eller info@agardhshundsport.se

Tveka inte att höra av dig om du har frågor och funderingar.