Färdiga träningsupplägg för hund och människa

Jag hjälper dig att skapa ett färdigt träningsprogram både för dig och för din hund så att ni enkelt och snabbt uppnår önskat resultat. Träningsprogrammet kan givetvis endast läggas till er hund.

Beroende på er målsättning så kommer vi att sätta upp olika delmål och kontrollera så träningen ligger i fas med resultatet. Vi kommer att kommunicera med varandra en gång i veckan under åtta veckor.

Vi kommer att kommunicera via nätet och/eller telefonen beroende på den rådande situationen med Covid 19.

Boka tid hos mig genom att maila mig på info(a)agardhshundsport.se

Jag behöver veta följande inför vår första träff:

  • Målsättningen med träningen
  • När ska målsättningen vara uppfylld (datum)
  • Kort presentation av hur träningen ser ut idag

Kostnaden för träningsupplägg med uppföljning under 8 veckor, 1500 kr

Konditionstest ingår INTE, men kan givetvis bokas.