Träningsupplägg

Beroende på din målsättning så sätter vi upp olika delmål och kontrollerar så träningen ligger i fas med resultatet. Vi kommer att kommunicera med varandra en gång i veckan under åtta veckor via nätet eller telefon.

Jag behöver veta följande inför vår första träff:

  • Målsättningen med träningen

  • När ska målsättningen vara uppfylld (datum)

  • Kort presentation av hur träningen ser ut idag

Boka tid hos mig genom att maila mig på info@agardhshundsport.se.

Pris:

1500 kr inkl. moms.
Konditionstest ingår INTE, men kan givetvis bokas.