Kursplan

Block 1 – Distansstudier

 • Fysiologi

  • Anatomi

  • Funktionella grundrörelser

  • Träningsfysiologi

  • Träningsupplägg

  • Cirkelträning

Block 2 – Distansstudier (90 min)

 • Företagande- med Cathy Lewis.

Block 3 – Distansstudier (90 min)

 • Nutrition- med Ida Bergström.

Block 4 – Distansstudier (90 min)

 • Mental Coachning- med Gunilla Backman.

Block 5 – Praktik/närstudie (två dagar, 09:00-17:00)

 • Hemtentamen 1 (block 1-4)

  • Funktionell styrketräning

  • Pulsträning

  • Löpbandsträning

  • Funktionell uthållighetsträning

  • Balans – och koordinationsträning

  • Konditionstester

  • CTL för godkända deltagare.

Block 6 – Praktik/närstudier (en dag 09:00-17:00)

 • Hemtentamen 2 (block 5)

  • Praktiskt tillämpade övningar

  • Examination och certifiering.

Övrigt – Fallstudier och projektarbete eller praktik.

Totalt 52 h teoretisk och praktisk utbildning med handledare.