Recertifiering

Recertifiering (förnyelse) efter 5 år

Syftet med recertifiering är att säkra kvaliteten genom att försäkra sig om kontinuerlig fortbildning och uppdatering av kunskaper och färdigheter hos de personliga tränarna för hund. De elever som befinner sig inom en femårsperiod från sina studier är de som tenderar att prestera lite bättre. Efter hand försämras kunskaperna och det är därför nödvändigt med någon form av regelbunden utbildning och utvärdering för att skydda kundens intressen.

Kvaifikationskrav:

  • Arbetat som personlig tränare för hund under minst totalt 35 timmar/år under 5 år sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering.
  • Inte har erhållit några befogade klagomål i sitt yrkesutövande eller i sitt professionella uppträdande.
  • Utvecklat sin kompetens genom att forskat eller publicerat artiklar inom träningsfysiologi eller liknande. Och/eller kompletterat utbildningen med andra relevanta utbildningar inom hundträning, eller gått repetitionsutbildning (block l, 5 eller 6).