Fystest på arbetande hundar i tjänst

Fystest på arbetande hundar i tjänst – En kvalitetssäkring för företaget!

Vi vet att fysisk träning på arbetande hundar har positiva effekter när det gäller kvaliteten på utfört arbete. Genom att ställa tydliga krav på hundens fysik så kommer hundföraren att fysiskt träna sin hund och därigenom få en kontinuitit som både gynnar hunden och företagets kvalitet.

Varför fystesta hundarna?

Att som arbetsgivare testa hundarnas fysiska kvaliteter kan ha många syften. Det kan vara av värde att se utveckling över lång tid, att utvärdera om en viss åtgärd eller förändring i träningen har haft effekt, eller varför inte bara använda ett test som motivationshöjande feedback. Lika väl som en arbetsgivare kan ställa krav på träffsäkerhet på ett sökarbete eller spårarbete, måste arbetsgivaren även kunna ställa krav på att hundens fysiska hälsa hålls på en viss nivå.

Företagets antagningskrav till utbildning/anställning

Företaget kan ställa krav på att hunden ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att den inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för den att genomföra sina arbetsuppgifter.

Årlig prövning av fysisk förmåga

Företaget kan ställa krav på att hundföraren håller hunden i god fysik och att den efter antagning ska testas årligen för att kunna navändas i tjänst. Testet hålls lämpligen med 12 månades mellanrum.

Urval av tester

Urvalet av tester styrs av kraven som ställs på den arbetande hunden i tjänst. Det kan vara ett antagningskrav som sedan över går till en årlig kvalitetssäkring att hunden fysiskt tränas. Om hunden inte klarar av de krav som arbetsgivaren ställer på hundarna så har arbetsgivaren möjlighet att inte använda hunden/ säga upp avtalet på hunden tills det att hunden klarar testet.

Är du och ditt företag intresserade att fystesta och utvärdera företagets hundar?

Anordnar årligen fystester på begäran från kund och godkänner/kvalitetssäkrar testerna efter överenskommelse. Jag är utbildad provledare UHP via SBK.

Boka tid hos mig genom att maila mig på info(a)agardhshundsport.

Pris: 1200 kr inkl moms/hund