Allmänna villkor

Webb-kurser

webb-kurser.se tillhandahålls av Pygmalion AB med organisationsnummer 556566-7598 och adress Box 20, 153 21 Järna med webbadressen http://webb-kurser.se samt e-postadress info@webb-kurser.se. webb-kurser.se är en tjänst för att både delta i och sälja webbkurser.

Agardhs Hundsport AB

Agardhs Hundsport AB organisationsnummer 556964-6010 och adress Fruängsvägen 26, 194 52 Upplands Väsby med webbadressen https://agardhshundsport.se samt e-postadress info@agardhshundsport.se.

Kundkonto hos webb-kurser.se

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv. För att genomföra en kurs krävs det att du har ett kundkonto och du har tillgång till kursmaterialet så länge som kursen finns aktiv på webb-kurser.se.

Betalning via webb-kurser.se

webb-kurser.se erbjuder i samarbete med Stripe kortbetalning. Kort som fungerar är Visa, MasterCard och American Express. Stripe använder sig av 3D-secure vilket är den säkerhetsgrad som de svenska bankerna kräver. Anmälningsavgiften är 10 000 kr och kan betalas med kort eller via faktura, se nedan.

Betalning via faktura

Önskas en faktura så maila info@agardhshundsport.se och och skicka dina kontaktuppgifter. Du får därefter ett lösenord/rabattkod när pengarna  har kommit in på vårt konto. Lösenordet skriver du in efter att du registrerat dig på webb-kurser.se.

Delbetalning: Delbetalning görs via Klarna på vår webbutik: https://www.agardhshundsport.se/butik/

Utbildningsmaterialet, boken ”Fysträning för hundar” skickas till dig via post.

Den totala summan för Er utbildning är 15 000 kr inkl. moms. 10 000 kr betalas innan ni påbörjar er utbildning med kort via webb-kurser.se (eller med delbetalning via Klarna) och resterande 5 000 kr betalas senast 2 veckor innan kursstart, via faktura (Agardhs Hundsport AB).

Ångerrätt

Då du köper en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad.

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till Internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling. För att kunna skicka in studieuppgifter krävs att du har tillgång till en dator med möjlighet till att maila in dessa.

Tillgänglighet

Material köpt via webb-kurser.se finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. webb-kurser.se ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår ska webb-kurser.se ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. webb-kurser.se har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Ditt ansvar

Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

Ansvarsfriskrivning

Webb-kurser.se är en tjänst för att publicera material i form av kurser och guider och är inte ansvariga för dispyter, krav, förluster, eller skador av något slag som kan uppstå ur handlingar eller information som genomförs och delas av deltagare i kundernas kurser och guider.

Vi kontrollerar inte innehållet i de material som läggs upp av våra kunder och garanterar inte på något sätt tillförlitligheten, giltigheten, noggrannheten eller korrektheten i innehållet. Som köpare av kurser eller guider medger du att du kan exponeras för stötande eller olämpligt innehåll och förstår att webb-kurser.se bär inget ansvar för att hålla dig borta från denna typ av innehåll och tar inget ansvar för innehållet i sig. Via webb-kurser.se kan du få tillgång till länkar till tredje parts sidor antingen genom verktyget i sig eller material som kunder lagt upp. webb-kurser.se tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. Som användare i webb-kurser.se bör du ta lämpliga åtgärder för att bedöma om det är lämpligt att besöka en sådan tredje parts sida och skydda din egna personliga information och integritet på en sådan sida.

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i webb-kurser.se krävs endast e-postadress, för och efternamn samt att du anger ett lösenord. För att kunna få ut ett personligt certifikat vid godkänd och genomgången utbildning behöver vi även ditt personnummer och för att kunna skicka utbildningsmaterialet så behöver vi en bostads/företagsadress. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i material som du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar dessa persondata med kursledaren som använder webb-kurser.se för att sälja sina kurser och föreläsningar. Vem kursledaren är framgår av vem som är skapare av kursen eller föreläsningen du fått tillgång till. Kursledarna får använda denna information för att kontakta dig i anslutning till kursen som du har tillgång till.

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och om du ser felaktigheter har du givetvis rätt att begära att få dem rättade.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte då vi är skyldiga enligt bokföringslagen att behålla uppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få dina personuppgifter flyttade, under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter. Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen förutsatt att behandlingen inte krävs för att varan/tjänsten ska fungera. Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Pygmalion AB och Agardhs Hundsport AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds. Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Direktmarknadsföring

Pygmalion AB använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Pygmalion AB:s tjänster. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga Pygmalion AB följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direkt marknadsföring.

Cookies

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

webb-kurser.se använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker. Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.

Sparar ner det som du handlar i en varukorg.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På webb-kurser.se används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics som tillhandahåller statistik. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du kanske inte kunna använda alla funktioner på webbkurser.se.

Lagval

För tvist rörande utbildningsplattformen webb-kurser.se gäller dess användarvillkor, se https://www.webb-kurser.se/p/terms. Frågor rörande kursinnehåll mm. riktas till info@agardhshundsport.se

Under utbildning: 

Facebook-grupp som hjälpmedel:

Du kommer läggs till i en sluten grupp på Facebook, som är unik för just din utbildning, t.ex. PT Stockholm 2019. Här kan du som går denna utbildning ställa frågor under hela utbildningen. Här får du snabbt uppdaterad information och eventuella ändringar. När ni påbörjar utbildningen läggs ni till i ytterligare en facebook-grupp: Personliga Tränare för hund, som är en grupp där alla PT:s över hela Norden finns med. Även föreläsarna som snabbt kan svara på frågor. Finns inget krav på att du måste vara ansluten till Facebook för att gå denna utbildning. Informationen kan skickas via mail eller via brev om så önskas.

Praktik eller specialarbete inom fysträning för hund:

Du ska göra 40 h (en arbetsvecka) praktik på en friskvårdsanläggning ELLER skriva ett specialarbete inom fysiologi. Du ansvarar själv för att ordna praktikplats och en ansvarig handläggare på din praktikplats. Praktiken får gärna vara sammanhängande, men kan också delas upp så att man hinner pröva på olika typer av arbetsplatser. Glöm inte att be om ett skriftligt omdöme från handläggaren på din praktikplats till intyget! Praktikdagboken ska innehålla detaljerad information om arbetspassen och vilka tider du tjänstgjort.  Praktikdagbok inlämnas senast två veckor innan examination för kontroll. Ni kan givetvis lämna in praktikdagboken i efterhand, men då certifieras ni inte på plats sista dagen på utbildningen. Ni ansvarar själva för att ni har giltig försäkring under praktiken. Agardhs Hundsport AB´s försäkring gäller endast under de fysiska träffarna enligt schemat och läroplanen.

Specialarbete inom fysträning för hund.

Börja med att lämna in ett förslag på ämne (hypotes, metod och material) INNAN du börjar med ditt arbete. Arbetet måste vara inlämnat senast två veckor innan examinationen för att kunna godkännas inför certifieringen. Ni kan givetvis lämna in arbetet i efterhand, men då certifieras ni inte på plats sista dagen på utbildningen. Mer information om innehåll och upplägg på specialarbetet finns i er distansutbildning via webb-kurser.se.

Casestudier/fallstudier:

Du kommer att ladda ner 6 stycken casestudier/fallstudier under block 1-4, som du kommer att lösa mellan block 1 och examinationen. Dessa måste vara inskickade för granskning och bedömning senast tre veckor innan examinationen, om du avser att bli certifierad på sista dagen. Ni kan givetvis lämna in dessa i efterhand, men då certifieras ni inte på plats sista dagen på utbildningen.

Giltighetstid:

Från och med att du anmäler dig till denna utbildning så har du 12 månader på dig att göra klart dina studier. Efter 12 månader plockas du automatiskt bort från webb-kurser.se, om du inte hör av dig och ansöker om förnyat studieår. Det är viktigt att poängtera att Agardhs Hundsport AB säljer en utbildning och inte ett certifikat. Under din studietid är du välkommen på samtliga PT-föreläsningar/utbildningar gratis. Anmäl dig i god tid så du får rätt information inför föreläsningen/utbildningen.

Egna hundar:

Det är inga problem att ta med egna hundar under utbildningen, de ska vara vaccinerade och får inte stör undervisningen. Du ansvarar själv för din hund, strikt djurägaransvar!

Övriga villkor:

Det är inte tillåtet att utge sig som cert. PT för hund under utbildningen det vill säga innan eleven blivit godkänd cert. PT för hund. Eleven/deltagaren får givetvis praktisera på kunder/vänner men INTE utan handledare. Det får heller inte förekomma missvisande information på någon hemsida eller annat forum. Det ska i dessa fall tydligt framgå att eleven är under utbildning.

Kräver kunden eleven på eventuell ersättning, skadestånd och/eller driver ett försäkringsanspråk mot eleven innan eleven är certifierad PT för hund genom Agardhs Hundsport AB, frånsäger sig Agardhs Hundsport AB detta ansvar. Det är därför viktigt att Eleven själv kontrollerar vad som gäller elevens försäkringar. Efter certifieringen ansvarar givetvis eleven själv för sin försäkring, både på kunder, lokaler och utrustning.

Vad händer vid en anmälan?

Detta leder till automtisk avstängning från utbildningen på sex månader eller uppsägning av sin plats på utbildningen, inga återbetalningskrav finns från utbildningsföretaget. Om någon misstänker att detta skett ska en skriftlig anmälan skickas in till info@agardshundsport.se inom två månader. Det ska tydligt framgå i anmälan vad som hänt och vilket datum det inträffat.

Plagiat:

Plagiat innebär att eleven imiterar eller kopierar någon annans text eller idé utan att tala om varifrån de kommer eller utan godkännande. Det innefattar alla inlämningsuppgifter under utbildningen och det som används elevens hemsida eller andra sociala nätverk. Detta innefattar all typ av marknadsföring. Var därför nog med att kontakta den som ”äger” texten eller bilden INNAN den publiceras.

Vem avgör om det ä plagiat eller inte?

Sakkunniga inom det område som plagiatet skett kommer att kontaktas. I samråd med denne sakkunnige så kommer ett beslut fattas om avstängning eller om uteslutning från utbildningen.

Vad händer vid en anmälan?

Detta leder till automtisk avstängning från utbildningen på sex månader eller uppsägning av sin plats på utbildningen, inga återbetalningskrav finns från utbildningsföretaget. Om någon misstänker att detta skett ska en skriftlig anmälan skickas in till info@agardshundsport.se inom två månader. Det ska tydligt framgå i anmälan vad som hänt och vilket datum det inträffat.

Har du frågor och funderingar om dessa “Allmänna villkor”, så ta kontakt med Agardhs Hundsport AB, info@agardhshundsport.se (PT-utbildningen) eller:

Pygmalion AB, info@webb-kurser.se (webb-kurser.se).