Vanliga frågor

  1. Hur blir det med simning. Kan vi springa in i vattnet samt springa ut från Mälaren (genom strand) eller måste vi hoppa in samt blir uppdragna (hundarna) – människor genom ett stege? Svar: Det är för att träna rätt moment men hundarna. Det finns möjlighet att gå ner i vattnet, men ni förlorar mycket tid på det. Det är bäst om ni hoppar i och får hjälp upp ute på bryggan.
  2. Hur räknar ni tiden? Finns det en start samt slut tidtagning vid varje moment (alltså tiden för att byta om/hämta cykeln mm räknas inte). Eller blir det starten för simningen till exempel i start moment och slutet när man är fram till sin cykel och ska börja cyklar? Svar: Tidtagningen startar i och med att ni hoppar i vattnet, på angiven start tid, och avslutas när ni sprungit i mål på sista sträckan.
  3. Måste hunden bära flytväst? Svar: Ja
  4. Måste hundägaren bära flytväst? Svar: Finns inget krav på det men det är önskvärt. Eget ansvar.