Regler och genomförande 2016

Triathlon med hund 3 september 2016

Agardhlogga-dokumenthuvud

Triathlon med hund 3 september 2016

Vi kommer att hålla till vid Rosersbergs slott. Första deltävlingen är simning och kommer att utföras nedanför slottet vid bryggan vid vattnet.

Triathlon med hund 2016

09:00-10:00 Utkvittering av nummerlappar vid starten.

10:00 Bangenomgång vid ”Startområdet”.

11:00 Start för lagdeltagarna 1-5. Alla lag starar samtidigt från bryggan eller stranden.

11:15 Start för individuellt startande. Startar med 60 sekunders mellanrum.

Prisutdelning så snart det sista ekipaget kommit i mål.

Tänk på att ta med en sopsäck till ert ombyte vid dåligt väder. Glöm inte flytvästen och vatten till hunden. Funktionärerna kommer att finnas på plats kl. 07:30 om ni behöver hjälp. Vi kommer att sätta upp banan dagen innan (bifogad karta). Parkering finns på framsidan av slottet, ni får alltså INTE köra ner bilarna till bryggan.

Startlista kommer att sitta uppe vid starten. Viktigt att ni håller koll på er starttid.

Sista anmälningsdag är: 28 augusti 2016

Har ni frågor och funderingar så tveka inte att höra av er.

Britta Agardh och Stefan Englund

Uppdaterade startlistor finns på www.agardhshundsport.se

Vaccinationsintyg på hunden ska kunna visas upp innan start vid bangenomgången. Ni ansvarar själva för att hunden och hundföraren är försäkrade under denna dag.
Vi kommer att ha funktionärer efter hela banan om det skulle inträffa något.

Övrigt:
Inga lösa hundar, plocka upp efter din hund, parkera bilen på stora parkeringen vid slottet, ta med vatten. Vi hjälps alla åt i växlingsområdet så att alla kommer i väg utan problem.
Startavgiften går till välgörande ändamål, nya nummerlappar, upplåtelseavgift och banmarkeringen.

Sponsorer: Vill du vara med och sponsra, tveka inte att höra av dig.
Har ni frågor och funderingar så tveka inte att höra av er.

Regler och genomförande

Starten:

De individuellt startande kommer att starta först i år, för att minska trängseln i spåret. De startande kommer att starta med 1 minuts mellanrum.

Lagdeltagarna kommer att starta i grupper om fem deltagare, med 5 minuters mellanrum.

En uppdaterad startlista kommer att finnas vid starten, därför är det viktigt att eventuella ändringar meddelas i tid!

Simning: 100 meter

Samtliga hundar ska ha flytväst. Hunden ska vara kopplad eller under kontroll under simningen. Hundförare och hund kommer att simma ut i öppet vatten och runda två bojar och sedan tillbaka till land för att sedan fortsätta med cyklingen. Hundföraren kopplar eventuellt om hunden och tar av flytvästen i växlingsområdet.

Cykling: 3,9 km

Här använder ni egen cykel med springer eller i koppel, där hunden springer bredvid cykeln i halsband utan att dra alternativt expanderlina, där hunden drar i lämplig dragsele. Hundföraren har givetvis hjälm. Det kommer att vara grusväg på flack mark. Därefter lämnas cykeln i växlingsområdet och ekipaget fortsätter med att löpa 4,6 km tillsammans. Hjälm och handskar ska givetvis bäras.

Löpning: 4,6 km

Hunden springer bredvid hundföraren i koppel och halsband utan att dra. Alternativt i midjebälte på hundföraren, expander och anpassad dragsele på hunden, där hunden drar/hjälper hundföraren. Det är i ett elljusspår som är kuperat och har inslag av riktigt branta backar.

 Regler
De som tävlar i lagtävlingen genomför alla delmoment i en följd innan de skickar iväg nästa lagkamrat i stafettform. Lagkamraterna får hjälpa till vid växlingarna.

Vaccinationsintyg på hunden ska kunna visas upp innan start vid bangenomgången. Ni ansvarar själva för att hunden och hundföraren är försäkrade under denna dag.

Hunden måste vara minst 18 månader då det ingår cykling tillsammans med hunden!

Vi kommer att ha funktionärer efter hela banan om det skulle inträffa något.

Övrigt: Inga lösa hundar, plocka upp efter din hund, parkera bilen på stora parkeringen vid slottet (se kartan), ta med vatten och egen matsäck. Vi hjälps alla åt i växlingsområdet så att alla kommer i väg utan problem.

Har ni frågor och funderingar så tveka inte att höra av er.

Britta Agardh och Stefan Englund