Integritetspolicy

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i utbildningar, föreläsningar och event krävs e-postadress, för och efternamn samt telefonnummer. Vid anmälan till utbildningar måste du även ange personnummer för att vi ska kunna utfärda ett personligt certifikat till dig efter godkänd och genomförd utbildning. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i material som du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och om du ser felaktigheter har du givetvis rätt att begära att få dem rättade.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte då vi är skyldiga enligt bokföringslagen att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få dina personuppgifter flyttade, under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen förutsatt att behandlingen inte krävs för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Agardhs Hundsport AB kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
 • Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

 

Personuppgiftsansvarig

Agardhs Hundsport AB
Organisationsnummer: 556964–6010
Ängsvägen 26
762 31 RIMBO
Sverige

Telefon: 070-779 93 23
E-post: info@agardhshundsport.se

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 2020-11-20.