#4-2015 Friskvårdsträning av hundar med HD och/eller ED

HD, höftledsdysplasi, är en skelettrubbning där höftleden utvecklas på ett felaktigt sätt. ED, armbågsdysplasi, innebär en onormal utveckling av armbågsleden. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att ledbrosket inte utvecklas normalt eller har skadats på grund av rubbad utveckling i omgivande benvävnad. Anlagen till dessa skelettrubbningar är genetiskt och kan bedömas när hunden vuxit färdigt med hjälp av röntgen. Dysplasi i leder ger förr eller senare upphov till förslitningar av brosket i leden. Broskförslitnignar bildar såsmåningom benpålagringar. Det bör observeras att gamla hundar kan få pålaringar trots att deras höfter och armbågar varit utan anmärkning vid unga år. Det är då ofta frågan om förslitningsskador som kan drabba även andra leder. Detta ses framförallt hos hårt arbetande hundar och/eller hos hundar som belastas med olika vikter på ett onaturligt sätt. Det är omöjligt att med hjälp av röntgen avgöra om hunden lider av smärta eller inte. Vissa hundar har kraftig dysplasi men visar ingen påtaglig smärta, medan andra hundar har lindrig dysplasi och uppvisar kraftig smärta. HD och ED är givetvis faktorer som påverkar hunden negativt, men det finns även andra faktorer som också påverkar hunden. Andra faktorer är artros/benpålagringar, motion, kost, rörlighet, muskulatur, kroppsvikt, stress och miljö. Hundar med dysplasi visar ofta stelhet, svaghet, inskränkt rörlighet och hälta.

Det är alltid bättre att börja i tid med friskvårdsträning/förebyggande träning av hunden. En hund som påvisar smärta är svårare att motivera till att utföra vissa rörelser. Hunden undviker vissa rörelser och får då ännu mer inskränkta rörelser som leder till att smärtan ökar ännu mer. Det blir en nedåtgående spiral som är svår att bryta utan smärtlindring. Om din hund redan har utvecklat problem/smärta så är det viktigt att du kommer i kontakt med veterinär eller fysioterapeut, så att hunden får den hjälp den behöver. Rehabiliteringen är ovärderlig för hundar med dysplasi. Exempel på behandlingsmetoder är massage, elektroterapi, laser, ultraljud och akupunktur.

En hund som har HD och/eller ED behöver bygga upp en stark muskulatur kring höften och/eller armbågen som avlastar och håller leden stabil. Det är också viktigt med variation av träningen så att den inte blir ensidig. Träningen ska givetvis ökas gradvis.

Jag vill passa på att poängtera att hundar som har EN dålig armbåge eller höft, drabbas av avlastningsskador vilket kommer att leda till sekundära skador på hunden om de inte korrigeras eller åtgärdas. En hund som avlastar kommer att utveckla en ojämnhet i muskulaturen när träningen sätts igång. Ett vanligt hjälpmedel är att använda viktmanschetter eller Power Bands för att jämna ut och motverka felbelastningar.

När du nu börjar schemalägga träningen av hunden så ska du planera en allsidig och motiverande träning under en längre period. Planera träningen under minst en månad. På så sätt blir det roliga och varierade träningspass som faktiskt blir av och du får en kontinuerlig träning med ökad träningsmängd.

För att göra träningen så enkel och effektiv som möjligt så föreslår jag att du tränar hela hunden. Dela in hunden i nacke, framben/bog, ländrygg/core och bakben. Utöver detta behöver alla hundar spänst och rörlighet.

Du kan göra dessa enkla övningar under din vanliga promenad. Tänk på att börja försiktigt.

Börja med att låta hunden göra ifrån sig, cirka 5-10 minuter, uppvärmning.

 

  1. NACKE: Låt hunden bära ett föremål i munnen, vattenflaska eller liknande i 30 sekunder.
  2. FRAMBEN/BOG: Lär hunden att backa i 30 sekunder.
  3. LÄNDRYGG/CORE: Lär hunden att sitta fint, cirka 10 stycken.
  4. BAKBEN: Låt hunden dra en kedja i 30 sekunder. (Använd anpassad sele) eller låt hunden klättra upp för en brant backe i 30 sekunder.
  5. SPÄNST/SNABBHET: Lämna hunden och ropa på den så att den får springa i cirka 50 meter.
  6. RÖRLIGHET: Lär hunden att gå slalom mellan benen i cirka 30 sekunder.

Upprepa detta tre gånger. För att öka träningen stegvis så kan du öka från 30 sekunder till 40 sekunder alternativt köra programmet fyra gånger istället.

 

Avsluta träningspasset med att kontroller hundens led- och muskelstatus genom att stretcha hunden både fram och bak. Det finns en mängd roliga övningar för de olika kroppsdelarna på hunden.