#3-2012. AmstaffNytt Konditionsträning för hund

#3-2012. AmstaffNytt                                            Konditionsträning för hund

Så vad är egentligen kondition?

Enligt Nationalencyklopedin…”inom fysiologin fysisk prestationsförmåga med avseende på uthållighet vid tungt arbete”.

Rastning av hund är en form av underhåll av den redan befintliga konditionen som hunden redan har. För att förbättra konditionen krävs det att hunden belastas regelbundet fysiskt och att belastningen ökas successivt.

När jag pratar om konditionsträning för hund så delar jag in de olika begreppen i följande: Distansträning, Intervallträning, Styrketräning, Koordinationsträning och Balansträning. I detta nummer så kommer jag att ta upp distansträning.

En viktig del i all fysisk träning är uppvärmningen samt återhämtningen. Värm upp hunden ordentligt genom att rasta hunden i 10-15 minuter för att undvika skador under träningen. Ju snabbare och intensivare arbetet är som ska utföras, desto längre och intensivare uppvärmning.

Distansträning, låg- och högintensiv

Syftet med distansträning är att förbättra hundens förmåga att få musklerna att jobba effektivt under lång tid. En normal bör kunna trava i rask takt i 20 minuter. Distansträningen går att utföra genom att man springer tillsammans med hunden, cyklar med hunden, åker skidor, simmar hunden eller använder löpband. Viktigt är att tänka på temperaturen utomhus som inte bör ligga under 20 grader och inte över 15 grader . I vatten bör temperaturen ligga på över 15 grader.

Den första gången som hunden tränas i distansträning bör beaktas som ett test på hundens kondition. Planera hundens träning och använd en träningslogg.

Det finns två varianter av distansträning:

Den lågintensiva distansträningen där tempot är lågt men träningstiden längre. Pulsen registrerar 50-60% av den passiva vilopulsen minus den maximala pulsen på hunden (150-180 bmp). Träningstiden är minst 20 minuter.

Den högintensiva distansträningen där tempot är högre. Pulsen registrerar 60-70% av den passiva vilopulsen minus den maximala pulsen på hunden (210-270 bmp). Träningstiden är 30-150 min.

Träningen avslutas med nedvarvning och stretchning av hunden.

Distansträning bör utföras 2-4 ggr/veckan.

Viktigt är att konsultera en veterinär eller fysioterapeut så att inte skada eller slitage utvecklas hos hunden. Om inte konditionsträningen ger effekt inom fyra veckor, så kan det finnas någon medicinsk anledning till detta. Kontakta i så fall din veterinär.

Har ni frågor och funderingar när det gäller distansträning så kontakta gärna mig på:

info@agardhshundsport.se

Träning är färskvara och måste underhållas. Vi kan inte träna igen förlorad träning.