#2-2012 AmstaffNytt. Anpassa din dagliga promenad till ett fyspass för hunden

 

Grunden för att bygga muskler på en hund är självklart att träna den, och att den får äta tillräckligt mycket i förhållande till träningsmängden. För att öka i muskelmassa ska hunden helst äta ännu lite mer än att bara täcka energibehovet. Det är först då som hunden har ett energiöverskott som kan lagras i kroppen som muskelmassa.

En väldigt viktig del i träningen är vilan/återhämtningen. Det är när hunden vilar som den bygger musklerna. Rekommendationer säger att man ska vila musklerna i 48 h efter ett träningspass. Om hunden har tränat riktigt hårt och tröttat ut musklerna totalt, och dessutom har riktig träningsvärk ska den helst vänta 3-7 dagar beroende på hur trötta musklerna är. Om man tränar innan de fått vila bryter man istället ner musklerna. Om man äter för lite så bryts musklerna ner istället för att byggas upp.

När hunden tränas belastas kroppen, vilket leder till att vävnader bryts ner. Vid fysisk ansträngning är det oftast muskulaturen vi då menar. Beroende på hur hård och långvarig belastning kroppen utsätts för kommer vävnaderna brytas ner olika mycket. För att åstadkomma en utveckling och bli bättre måste vävnaderna få tid att återhämta sig. Det sker genom vila eller genom så kallad aktiv vila.

Det är lättare än många tror att öka storleken på muskelmassan. Själva processen kallas för hypertrofi, d.v.s. en förstoring av befintliga muskelceller och är ett direkt resultat av de krav som ställs på muskeln och de nerver som är anslutna till den. Signalen för hypertrofi är överbelastning. Med detta menas att muskeln skall arbeta mer än den är van vid. För att kunna överbelasta muskeln måste muskeln ha något att kontraktera emot. Detta motstånd måste öka från träningspass till träningspass. Grunden för större och starkare muskler är alltså ökat motstånd. Om man kan öka motståndet från ett pass till ett annat så beror det på att musklerna har överkompenserat för det tidigare träningstillfället genom att bli större och starkare.

Styrketräningen är en ytterst effektiv metod för att uppnå hypertrofi. Styrketräningen är den enda motions- och träningsform, som aktiverar alla muskler, leder och ligament och som samtidigt aktiverar hela kroppens cirkulations- och andningsorgan. Dessutom innebär den en så kraftig energi- och cellomsättning att kroppens metabolism hamnar i balans och på så vis motverkas övervikt. Cellförnyelsen påskyndas i muskelvävnad, organ och blodmassan.

Att träna på olika vis, vare sig det är styrketräning eller konditionsträning, framkallar en respons i hundens kropp. Den här responsen syftar till att bättre klara av samma aktivitet nästa gång hunden utför den. Det innebär att kroppen gör hunden starkare än den var innan den tränade, för att den ska klara sig bättre nästa gång.

Ifall träningen inte har varit utmanande framkallas ingen sådan respons, och vi får ingen effekt av träningen.

Kroppen anpassar sig specifikt efter de krav vi ställer på den. Det innebär att om hunden tränas i långdistans så kommer framförallt egenskaper som främjar uthållighet att förbättras. Om hunden styrketränas så kommer den att bli bättre på att just lyfta tungt.

Superkompensation

Kompensation innebär att hundens kropp återhämtar sig till utgångsnivån, men leder inte till någon ökad prestationsförmåga. 24 timmars vila mellan träningspassen. Denna balans mellan träning (nedbrytande) och återhämtning/vila (uppbyggande) jämnar ut varandra, vilket i princip innebär att prestationsförmågan behålls, men inte ökar. Detta sker då träningsbelastningen varit för låg eller kort eller om tiden för återhämtning (återuppbyggandet) varit för kort.

Kontinuitet: Vad man tränar över tid är viktigare än vad man tränar vid ett speciellt pass
Kompensation: Kroppen måste få möjlighet att bygga upp sig igen efter den belastning den utsatts för

 

Energi: Hundens energiintag i förhållande till träningen

Prestationsförmåga

Systematisk: Planering, kontroll, uppföljning, justering av träning och tävling
Periodisering: Träningsbelastningen planeras i perioder av hårdare och lättare träning

Överkompensation En relativt hög träningsbelastning bryter ner något mer och om återhämtningen är bra kan man uppnå en så kallad överkompensation. Kroppen bygger då upp sig till en nivå över utgångsläget och prestationsförmågan har därmed ökat. Detta leder till prestationsutvecklande träning. 48 timmars vila mellan träningspassen.

Superkompensationen ökar kapaciteten – processens kärna inträffar alltså i det tredje steget. Om den föregående fasen avslutas för snabbt genom att man utsätter hunden för en ny, liknande, belastning innan funktionerna återställts hinner inte superkompensationen inträffa och hunden tar i stället det första steget mot överträning som leder till allt sämre prestationer.

Underträning leder till försämrad kapacitet – om inte hunden utsätts för en ny belastning sjunker förmågan igen. Detta drabbar hundar som sänker sin träningsnivå, blir sjuk eller skadad.

Konsten är alltså att träna hunden hårt när superkompensationen nått sin topp. Men observera att det finns olika träningskomponenter som utsätter kroppen för olika slags belastningar. Påfyllningen av olika näringsämnen sker med stora skillnader, allt från några sekunder till flera dagar vilket påverkar allt från hur snabbt hunden kan starta en ny intervall under en träning till när nästa träningstillfälle kan ske.

Målsättningen med träningen

Om du har bestämt dig för att börja träna din hund så är det viktigt att du fastställer en målsättning med träningen innan du drar igång. Detta gör att du säkerställer att hundens träning leder till önskat resultat, så att du får ut maximalt av träningen och optimerar hundens prestation. Att sätta upp mål kan också vara bra när du har svårt att motivera dig att träna din hund och har svårt att hålla i träningen. Om du tränar bra i vissa perioder men kommer av dig och slarvar efter ett tag kan målsättningen vara mycket viktig för att få dig att regelbundet hålla i träningen och uppnå din målsättning. Fundera på varför du vill träna din hund, vad har du för mål med träningen? I svaret på den frågan hittar du ofta grunden till din träningsmotivation. När det tar emot som mest med att träna kan du motivera dig själv genom att påminna dig om din långsiktiga målsättning. Men du behöver inte redan tävla på elitnivå för att börja med målsättningsarbete. Du kan göra det relativt enkelt genom att ställa dig själv:

Vad vill jag? Hur lyckas jag med det?

En vanlig promenad förvandlas till ett fyspass.

Jag utgår från att ni rastar era hundar minst 40 minuter varje dag. Varför inte passa på att göra något av denna värdefulla tid?

Det finns en rad enkla saker ni kan göra för att förbättra muskelstatusen och konditionen på era fyrbenta vänner: Om ni har två hundar så kan ni fördela belastningsträningen på båda hundarna genom att hundarna får bära, eller dra halva tiden var.

Fler träningstips finns i boken: Fysträning för aktiva hundar. Denna finns att beställa på nätet.

  • Viktmanschetter, minst 15 min/dag i 4 veckor. Finns anpassade scheman.
  • Låt hunden bära klövjeväska med vikter i varje dag.
  • Pulsa i snö med hunden, tiden beroende på ursprungs status. Gå varje dag fast inte så lång tid till en början för att undvika överansträngning framför allt på äldre hundar.
  • Låt hunden dra pulka, skrinda eller kätting under promenaden.
  • Variera tempot och terrängen när ni är ute tillsammans.
  • Skapa nya rutiner och vanor tillsammans med hunden.