Utbildningsupplägg

Utbildningens innehåll:

Block 1- Distansstudier via webb-kurser.se

  • Fysiologi
  • Anatomi
  • Funktionella grundrörelser
  • Träningsfysiologi
  • Träningsupplägg
  • Cirkelträning

Block 2- Distansstudier webb-kurser.se (90 min)

  • Företagande- med Cathy Lewis.

Block 3- Distansstudier webb-kurser.se (90 min)

  • Nutrition- med Ida Bergström.

Block 4- Distansstudier webb-kurser.se (90 min)

  • Mental Coachning- med Gunilla Backman.

Block 5- Praktik/närstudie (en dag, 09:00-15:00)

  • Hemtentamen 1 (block 1-4)
  • Funktionell styrketräning
  • Pulsträning
  • Löpbandsträning
  • Funktionell uthållighetsträning
  • Balans – och koordinationsträning
  • Konditionstester
  • CTL för godkända deltagare.

Block 6- Praktik/närstudier (16:00-17:00

  • Hemtentamen 2 (block 5)
  • Praktiskt tillämpade övningar
  • Examination och certifiering.

Övrigt: Fallstudier och projektarbete eller praktik.

Totalt 52 h teoretisk och praktisk utbildning med handledare.