Utbildningskrav

Utbildningskrav

Checklista för dig som ska välja utbildning
Innan du väljer utbildning bör du kontrollera detta:– Innehåller kursen tillräckligt många lärarledda praktiska lektionstimmar?

– Innehåller kursen tillräckligt många timmar praktik?

– Finns det en sakkunnig handledare tillgänglig under praktiktimmarna ute på fältet?

– Innehåller kursen undervisning i att starta och driva eget företag?

– Har skolan en försäkring för eleverna och verksamheten?

Övrigt:

Lärarkompetens: Lärarna i teoretiska ämnen ska självfallet ha god utbildning och egenskaper som gör dem lämpade att undervisa.

Lärarkompetens: Lärarna i praktiska ämnen ska självfallet ha god utbildning och avsevärd egen yrkeserfarenhet.

Kompetent handledning: Praktiken ska genomföras med en väl erfaren yrkesperson direkt tillgänglig. Ansvar: Skolan ska ha försäkringar som minimum täcker ansvar och behandlingsskada för personal, elever och praktikhundar.