Priser

Föreläsning 1000 sek/h inkl. moms,

105 EUR/h

PT-utbildning

 

15 000 sek inkl. moms,

1 570 EUR

CTI

 

10 000 sek inkl. moms,

1 046 EUR

 

CTL- distans 4000 sek inkl. moms, 408 EUR