Triathlon med hund 2019

Triathlon med hund 2019

09:00 Utkvittering av nummerlappar vid starten.

10:00 Bangenomgång vid ”Startområdet”.

10:30 Beräknad starttid för lagdeltagarna i elit.

10:40 Beräknad starttid för lagdeltagarna i motionsklass.

10:50 Beräknad starttid för individuellt startande elit.

11:00 Beräknad starttid för individuellt startande motionärer.

Prisutdelning när alla har kommit i mål, ca 12:30