Träningslokal/butik

Nyhet!

Träningslokal

 

Träningslokalen.                                                    Entrén

Vi har byggt ut för att kunna styrketräna och rehabilitera hundar. Lokalen är 7.40* 3.60 meter.

Här finns möjlighet till teknikträning, styrketräning och rehabilitering för alla hundraser.

Under våren kompletteras lokalen med en vibrationsplatta.

Lokalen går att hyra tillsammans med instruktör, se priser.

Butik

       

Kombiselar, Nomeselar, Spårselar, Expanderlinor, Halsband, Nacklinor, Vindskydd till spritkök, Förankringsplattor till stake out,

Draganordning till cykel, Träningskläder, Fotografier.

Foder (väntar på avtal från foderleverantör)