Studie på 90 dagar

Studie på hundar inom friskvård:

Nu söker vi friska hundar från 1 år och uppåt och i alla storlekar för en studie på 90 dagar.

Hundarna kommer att tränas/belastas med viktmanschetter efter att de genomgått en mätning på muskelomfång och rörelseomfång.

Vi kommer även att göra en rörelseanalys på alla hundarna.

Hypotes:

1. Alla hundar utvecklar ett större rörelseomfång och utvecklar muskulatur och förbättrar även sitt rörelsemönster vid träning med viktmanschetter. Genom att öka vikten i viktmanschetterna och öka belastningstiden uppnås snabba resultat.  (6st)

Inleds med studien på 30 dagar, därefter:

Grupp 1 kommer att belasta hundarna 5X i 10 min varje dag i 4 veckor, därefter 6X i 10 min. varje dag i ytterligare 4 veckor.

Grupp 2 kommer att belasta hundarna 2X i 25 min varje dag i 4 veckor, därefter 2X i 30 min. varje dag i ytterligare 4 veckor.

3. Tjänstehundar som tjänstgör i snitt 15 nätter/månad kommer att utvecklas i rörelseomfång, muskulatur och förbättrar sitt rörelsemönster när de tränar med viktmanschetter dessa tjänstenätter. Detta skulle innebära en mer jämn belastningsträning av hundarna då de annars kanske inte tränas under en arbetsperiod.  En billig skadeförebyggande åtgärd för tjänstehundar. (6 st)

Grupp 3 kommer att belasta hundarna 2X i 10 min under 4 veckor, 2X i 15 min i 4 veckor och slutligen 3x i 10 min i 4 veckor.

Grupp 4 är en kontrollgrupp.

(X =är hundensmassa i gram/1000) Viktmanschetter finns att låna. 

OBS! Det går aldrig att träna igen förlorad tid.

Utvädera alltid hunden efter vila. Stelhet och lätt hälta kan förekomma. Ha ett uppehåll med manschetterna, tills symtomen upphör.

En hund ska aldrig övertränas. All träning ska vara individuell för varje hund – det är en färskvara. Hunden kommer att bli starkare.

 

Är du intresserad så ring eller maila.

Britta Agardh 070-7799323     britta.agardh@telia.com

Mätning på hundar:

13/4. Mätning nr 3, Slutmätning.

– Gabriella Norgren och Rappy

14/4 12:00-16:00. Mätning nr 3, Slutmätning. Botkyrka?!

– Jenny Hägglund och Cke, ingår i grupp 2 i 90 dagar.

– Anneli Molin och Benina+ Sandi

– Bengt Karlsson och Classe, ingår i grupp 3 i 90 dagar.

Mätning 2: Grupp 2 : 90 dagar. Datum?

– Pernilla och Tezta

– Anni Olsson och Trixa+ Kyro

– Jenny Åkesson och Viggo

– Anneli Molin och Benina

– Gabriella Norgren och Rappy

– Inger Johansson och Gino

– Jenny Hägglund och Cke

– Anneli Molin och Sandi

– Bengt Karlsson och Classe grupp 3

– Agneta och Wilse

– Inger och Heckla+ Vicky

– Sussie och Viper

– Lotta och Totte+ Rabbel

– Hasse och Freja+ Alvin

Mätning 3: Grupp 2 : 90 dagar. 2011-06-07

– Pernilla och Tezta

– Anni Olsson och Trixa+ Kyro

– Jenny Åkesson och Viggo

– Anneli Molin och Benina

– Gabriella Norgren och Rappy

– Inger Johansson och Gino

– Jenny Hägglund och Cke

– Anneli Molin och Sandi

– Bengt Karlsson och Classe grupp 3

– Agneta och Wilse

– Inger och Heckla+ Vicky

– Sussie och Viper

– Lotta och Totte+ Rabbel

– Hasse och Freja+ Alvin

Mätning 4: Grupp 2 : 90 dagar. 2011-07-14

– Pernilla och Tezta

– Anni Olsson och Trixa+ Kyro

– Jenny Åkesson och Viggo

– Anneli Molin och Benina

– Gabriella Norgren och Rappy

– Inger Johansson och Gino

– Jenny Hägglund och Cke

– Anneli Molin och Sandi

– Bengt Karlsson och Classe grupp 3

– Agneta och Wilse

– Inger och Heckla+ Vicky

– Sussie och Viper

– Lotta och Totte+ Rabbel

– Hasse och Freja+ Alvin