Studie om vibrationsplattan

 • SAMMANFATTNING

   

  Bakgrund: Artros är en progredierande degenerativ ledsjukdom, som drabbar ca 20 % av alla hundar. Sjukdomen behandlas med smärtstillande och inflammationsdämpande medicin, i kombination med sjukgymnastisk behandling. Målet är att förbättra funktion och rörelsekvalitet och samtidigt minska smärta och diskomfort. Det är av stor vikt att hundägarna får information om sjukdomen och hur de kan underlätta för sin hund. Genom vattenträning, i undervattengångband (treadmill) eller bassäng, är det möjligt att åstadkomma avlastad, skonsam träning för hundar med artros. Träning på vibrationsplatta har blivit alltmer populärt inom idrott samt vid rehabilitering, bland både människor och djur.

   

  Syfte: Syftet med studien var att jämföra effekten av information och träning på vibrationsplatta på låg effekt (12-20 Hz) eller träning i undervattengångband med hundar vars ägare enbart fått information om sjukdomen, regim, lågintensiv träning samt massage.

   

  Metod: Tjugo hundar inkluderades i denna pilotstudie via randomisering in till en av tre grupper: informationsgrupp, vibrationsgrupp eller treadmillgrupp. De två senare fick träna i åtta veckor. Alla hundägare erhöll information om sjukdomen, regim, träning, massage och stretching. Startbedömning och utvärdering skedde genom ett för undersökningen framtaget instrument samt genom mätning av muskulatur. Bedömaren hade inte varit med vid lottning, information eller träning.

   

  Resultat: Det gick inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan de tre grupperna. Däremot var skillnaden mellan start- och slutbedömning signifikant i informations- och vibrationsgrupp. I treadmillgruppen var skillnaden mindre och inte signifikant.

   

  Konklusion: Resultaten antyder att enbart information om sjukdomen, regim, lågintensiv träning, massage och stretching har lika stor effekt som information och träning på vibrationsplatta hos hundar med artros och/eller spondylos. Träningen bör alltid anpassas efter individen.

   

  Sökord: artros, vibrationsträning, vattenträning, sjukgymnastik, hund, livskvalitet

  http://www.lsvet.se/sida18.html

  Författare: Handledare:

  Leg Sjukgymnast Leg Sjukgymnast, Universitetslektor

  Marie Bergergård Christensson Eva Ramel

  Malmö Djursjukhus Avdelningen för arbetsterapi och Cypressvägen 11 gerontologi

  213 63 Malmö Box 157221 00 Lund

  marie.christensson@djursjukhus.info Eva.Ramel@med.lu.se

   

  Examinator:

  Leg Sjukgymnast, Dr. med. vet, Professor

  Charlotte Ekdahl

  charlotte.ekdahl@med.lu.se