Sponsringsekipage, lydnad


Jag heter Anette och har tävlat i lydnad sedan 1997. Jag är utbildad tävlingsledare och domare.

Jag tävlar med min Border collie kille Okey som är drygt 2 år. Jag är jättenöjd med Okeys prestationer på tävlingsplanen och vi siktar mot SM

Målsättning för 2013

Målet för i år är att få 3 st förstapris i lydnadsklass III. Vi kommer också att starta på en del cuper , där målet är prispallen. Första tävlingen är troligtvis i april och sedan kommer vi tävla någon/några  gånger  varje månad fram till november.

Fördelarna : Vi har  egen appellplan hemma, så vi kan när som helst gå ut och träna. Vi har även haft tillgång till ridhusträning hela vintern.

Nackdelar : Det går inte att träna när man inte är motiverad.

Styrkor: Mina styrkor är att jag ser olika möjligheter i inlärning och att jag är fruktansvärt envis samt att jag gillar att peta i momenten. Okeys största styrka  är nog att jag kan träna honom väldigt länge på ett lydnadspass.

Svagheter : Mina svagheter är ibland att jag kan vara lite för krävande. Okeys svagheter just nu är  att han gissar lite för mycket  i vissa moment , beror på okoncentration, samt att han behöver få upp en positiv aktivitetsnivå mellan momenten och även i vissa fartmoment.

Svårt att säga vad vi har eller inte har gent emot våra konkurrenter. Det finns många konkurrenter som har olika styrkor och svagheter.

Det är flera faktorer som spelar roll när det gäller att vinna. Dagsformen, hur väl förbered vi är, befästning i momenten, vad har vi för motstånd samt tävlingsnerverna.

I klass III som Okey skall starta i börjar man med sittande i grupp. Där efter är det platsliggning i grupp.
Själva lydnadsprogrammet börjar med fritt följ där det är väldigt viktigt att hunden bibehåller rätt position. Där efter kommer sättande under gång då hunden skall ha bra position i transporten samt sätta sig snabbt på kommando.

Nästa moment är inkallning med ställande. Hunden skall har god fart och ställa sig snabbt på kommande. Svårigheten med detta är det snabba ställandet och få upp god fart efter ställandet.
Där efter är det sändande till rutan. Här sänds hunden från 25 meters avstånd till en ruta på 3*3 m. Hunden skall ha god fart och gå in i rutan framifrån  där den kommenderas
ligg. Föraren går sedan mot rutan vänder om och halvvägs på tillbaka vägen skall hunden kallas in till fot. Svårigheten med rutan på tävling kan vara hur den är uppställd och har man inte befäst rutan få man avdrag på onödiga dubbelkommandon för att få in hunden i rutan.

Nästa moment är apportering över hinder. Hunden skall på kommando hoppa, apportera, hoppa tillbaka och sätta sig fot. Detta ska ske med god fart och bra gripande.
Momentet efter är även det en apportering fast då utan hinder men med en metallapport. Här kan svårigheten vara att det blir tveksamt upptag och att hunden har svårt att gripa apporten bra då den är av metall.
Näst sista momentet är vittringsapportering. Hunden skall apportera en vittringspinnen med förarens vittring bland 5 andra ovittrade pinnar. Detta kan vara svårt på utomhustävlingar när det blåser.

Sista momentet är fjärr dirigering. Hunden läggs ned och föraren utgår med 10 meter. Hunden skall stå, sitta och ligga i olika skiften på kommando utan att förflytta sig varken bakåt ,framåt eller i sidled. Svårigheten i detta moment  är just att ”låsa bakbenen” för att inte få förflyttningar.

Hunden bedöms även för sitt helhetsintryck både mellan och i momenten.
Jag träna Okey varje dag i lydnad. Vissa dagar kan det bli ett moment medans andra dagar flera.

Som allt annat är även lydnad en färskvara.