Nytt sponsringsekipage, IPO

Jag heter Eleonor Sjögren och arbetar som Leg. djursjukskötare på en djurklinik.

Jag och min sambo Tommy har 5 st Dobermann tillsammans. Jag tränar och tävlar 3 st utav dessa Opus 4 år, Bea 2 år och Mea 2 år.

Mea Von Der Burgstätte (Mea) är det som är sponsringshund 2013 hos Agardhs Hundsport.

Mea är en explosiv och förig tjej som kan gå långt. Hon har en stor koncentartionsförmåga i spåret, fin uppmärksamhet i lydnaden och en jäkla attityd i skyddet.

Vi har godkänt BH-prov och börjar bli klara för start i IPOI. 
IPO, Internationell prövnings ordning:

IPO delas in i tre moment: spår, lydnad och skydd. För
varje moment utdelas maximalt 100 poäng, det vill säga totalt högst 300 poäng.
Proven finns i tre klasser. För att få delta i klass ett måste hunden först ha genomgått ett tillgänglighetsprov och när det godkänts ett särskilt behörighetsprov (BH). För skyddsmomentet krävs en särskild tävlingslicens för hundar som inte är godkända tjänstehundar.

I spårmomentet ska hunden följa spårläggarens fotspår med stor precision, det finns 2-6 st apporter som hunden då ska markera.

I lydnadsmomentet ska en hundförare gå ett visst program med hunden, medan en annan har platsliggning. Därefter byter förarna med varandra. I programmet ingår även apport. Då kastar hundföraren en specialutformad apportbock som hunden ska hämta. Hunden får då även klättra över ett A-hinder och hoppa över ett hopphinder för att hämta föremålet.

I skyddsmomentet ska hunden runda sex värn. I det sjätte står en figurant, en människa med en skyddsärm i jute på sig, och väntar. Hunden ska då bevaka denna figurant och visa att den samtidigt klarar av att lyda och avvärja eventuella flyktförsök från figuranten.

Jag har tävlat flera Dobermann SM med mina hundar och i år står jag som
reserv till IPO-VM i Italien med min hane Opus.

Min fokus i träningen är att få ut så mycket som möjligt utav hunden.

Koncentration, uthållighet, glädje och ett gott samarbete!

Mina mål 2013 med Mea är att starta BSLI, IPOI samt avelskorning ZTP.