Nästa PT utbildning för hund 2020

Kommande utbildning kommer att gå i Norrtälje/Rimbo i Agardhs Hundsports lokal.

Block 1-4, distansstudier

Block 5, 27+28 juni 2020

Block 6, 29+30 augusti 2020. Examination 2020-08-30

Sista anmälningsdatum: 2020-08-01