Höstens nya utbildningar i Stockholm

Cirkelträningsledare, CTL

Utbildningen sker via CTI, cert. PT eller Agardhs Hundsport AB

Efter genomförd utbildning kan deltagaren hålla egna kurser i allmän cirkelträning för nybörjare, aktivering tillsammans med hunden och för unga hundar.

Förkunskaper innan utbildning:

Allmän hundkunskap och fristående hundkurser så som t.ex. klickerkurs, allmänlydnadskurs, agilitykurs, hundgymnasium etc.

Utbildningen:

Utbildningen är uppdelad i två delar:

CTL-1 och CTL-2 (båda delarna är en heldag 09:00-16:00)

CTL-1 innehåller grundläggande träningsfysiologi och cirkelträningens grunder och effekter. Grundläggande cirkelträning.

CTL-2 innehåller skriftligt prov på CTL-1 och uppvisning av inlärda övningar från CTL-1. Praktiskt genomförande med cirkelträningsgrupp.

Efter avslutad och godkänd utbildning tilldelas deltagarna ett utbildningsbevis.

Utbildningsdatum:

CTL-1, 18 oktober

CTL-2, 16 november

Utbildningsplats: Lusthuset, Skå Edeby

Pris: 5000 kr

Sista anmälningsdag: 2016-10-01

Anmäl dig HÄR

Cirkelträningsinstruktör, CTI

Utbildningen sker via Agardhs Hundsport AB

Efter genomförd utbildning kan deltagarna själva utbilda CTL, hålla föreläsningar och hålla egna kurser. CTI kommer att kunna lägga generella grundläggande träningsprogram med en rad olika redskap/hjälpmedel.

Förkunskaper innan utbildningen:

Instruktörsutbildning via SBK eller liknande, CTL med ett års erfarenhet av att hålla kurser eller pedagogik/ledarskapsutbildning med allmän hundkunskap.

Utbildningen:

Utbildningen är uppdelad i tre delar, CTI-1, CTI-2 och CTI-3, alla delar är en heldag 09:00-16:00.

CTI-1 innehåller cirkelträning för nybörjare, repetition, cirkelträning grundträning och anpassad cirkelträning. Uppvisning av inlärda övningar inför utbildningen. Genomgång av praktikhundar.

CTI-2 innehåller redskap vid cirkelträning, olika miljöer och förutsättningar, beräkningar, analyser och utvärderingar. Inlämning av träningsdagbok från praktikhundar från CTI-1. Provskrivning CTI-1.

CTI-3 innehåller provskrivning från CTI-2 och praktisk cirkelträning i grupp (examinering).

Efter avslutad och godkänd utbildning tilldelas deltagarna ett utbildningsbevis.

Utbildningsdatum:

CTI-1, 19 oktober

CTI-2, 17 november

CTI-3, 6 december

Utbildningsplats: Lusthuset, Skå Edeby

Pris: 10 000 kr

Sista anmälningsdag: 2016-10-01

Anmäl dig HÄR