Bilder från PT utbildningen, block 5 i Kristinehamn 2017-01-22