Nästa PT-utbildning

PT K9

Nästa PT-utbildning går i:

Kristinehamn, Kungsgårdsvägen 58

Block 1, 8-9 oktober 2016

Block 2-4, webinar kvällstid

Block 5, 21-22 januari 2017

Block 6, Examination, ej fastställt.

Sista anmälningsdag: 2016-09-20

Anmäl dig här.