Vattentrask för friskvård- Utbildning på nätet

Vattentrask som friskvård vänder sig till både dig som privatpersoner men också till dig som är företagare och redan har en vattentrask.
Utbildningen innehåller nio föreläsningar och det finns ingen tidsbegränsning, utan deltagaren har tillgång till materialet så länge den vill.
Kursen ger dig en grundläggande kunskap i träningsfysiologi där vi pratar om varför skador uppkommer och hur olika faktorer påverkar träningen i vattentrasken. Vi berör även de olika vattennivåerna i vattentrasken och hur hunden kompenserar och hur progressionen ser ut under träning.
I föreläsningen som handlar om funktionella grundrörelser får du lära dig vilka muskler som aktiveras under träningen i vattentrasken.
Under föreläsningarna om pulsträning och pulsberäkningar lär du dig att beräkna arbetspulsen på olika storlekar på hundar och får därigenom en grundläggande kunskap om vilka pulsvärden som är normala under träningspasset.
Du får slutligen även lära dig att räkna ut hur länge hunden ska tränas på vattentrasken och hur hundens puls reagerar på olika hastigheter och belastningar i vattentrasken.
Efter avslutad utbildning tilldelas du ett diplom. Du mailar info(a) agardhshundsport.se och meddelar att du är färdig med utbildningen. Efter att vi kontrollerat att alla föreläsningar är genomlyssnade så skickas diplomet via post.
Hoppas att du får mycket nytta av dina nya kunskaper.
Läs mer på:
https://kurser.webb-kurser.se/p/friskvardstraning-med-vattentrask