Cirkelträningsinstruktör (CTI)

13161995_10154763561454908_1743496312_n

Utbildningen sker via Agardhs Hundsport AB

Efter genomförd utbildning kommer du själv att kunna utbilda CTL, hålla föreläsningar och egna kurser. CTI kommer att kunna lägga generella grundläggande träningsprogram med en rad olika redskap/hjälpmedel.

Förkunskaper innan utbildningen:

Instruktörsutbildning via SBK eller liknande, CTL med ett års erfarenhet av att hålla kurser eller pedagogik/ledarskapsutbildning med allmän hundkunskap.

Utbildningen:

Utbildningen är uppdelad i tre delar, CTI-1, CTI-2 och CTI-3, alla delar är en heldag 09:00-16:00.

CTI-1 innehåller cirkelträning för nybörjare, repetition, cirkelträning grundträning och anpassad cirkelträning. Uppvisning av inlärda övningar inför utbildningen. Genomgång av praktikhundar.

CTI-2 innehåller redskap vid cirkelträning, olika miljöer och förutsättningar, beräkningar, analyser och utvärderingar. Inlämning av träningsdagbok från praktikhundar från CTI-1. Provskrivning CTI-1.

CTI-3 innehåller provskrivning från CTI-2 och praktisk cirkelträning i grupp (examinering).

Efter avslutad och godkänd utbildning tilldelas deltagarna ett utbildningsbevis.

Pris: 10000 kr

Utbildningsdatum: 22 oktober 2016 i Stockholm

Anmäl dig här. Har du läs igenom “Allmänna villkor“? När du anmäler sig så godkänner du dessa villkor.