Utbildningsdatum

Nästa utbildning går i:

Ängelholm, Segra Gymnasiet i Östra Ljungby

Block 1-4, distansstudier

Block 5, 13-14 januari 2018

Block 6, 17-18 februari 2018, Examination.

Adress: Gamla vägen 3 i Östra Ljungby

Sista anmälningsdag: 2017-12-01

Finland INTENSIV, Mästashallen i Jakobstad

Block 1-4, distansstudier

Block 5+ examination, 2-5 oktober 2018

Adress: Mästasvägen 2, Pedersöre/Jakobstad

Sista anmälningsdag: 2018-09-01

Stockholm – INTENSIV 2018

Utbildningsplats: ej fastställt

Block 1-4, distansstudier

Block 5+ 6, 8-11 oktober 2018

Sista anmälningsdatum: 2018-09-30

Kristinehamn, flyttas eventuellt till Uppsala! 2018

Block 1-4, distansstudier

Block 5, 3-4 november 2018

Block 6, 16-17 februari 2019 Examination.

Sista anmälningsdatum: 2018-10-15

Göteborg, 2018

Utbildningsplats: Troligtvis Tasspalatset i FLODA

Block 1-4, distansstudier

Block 5, 13-14 oktober 2018

Block 6, 26-27 januari 2019, Examination.

Sista anmälningsdatum: 2018-09-31

Ängelholm, Segra Gymnasiet i Östra Ljungby

Block 1-4, distansstudier

Block 5, 12-13 januari 2019

Block 6, 23-24 mars 2019, Examination.

Sista anmälningsdag: 2018-12-01

Finland INTENSIV, utbildningsplats är inte bestämt ännu.

Block 1-4, distansstudier

Block 5+ examination, 2-5 oktober 2019

Sista anmälningsdag: 2019-09-01