Under utbildningen

Under utbildning:

Det är inte tillåtet att utge sig som cert. PT för hund under utbildningen det vill säga innan eleven blivit godkänd cert. PT för hund. Eleven/deltagaren får givetvis praktisera på kunder/vänner men INTE utan handledare. Det får heller inte förekomma missvisande information på någon hemsida eller annat forum. Det ska i dessa fall tydligt framgå att eleven är under utbildning.

Kräver kunden eleven på eventuell ersättning, skadestånd och/eller driver ett försäkringsanspråk mot eleven innan eleven är certifierad PT för hund genom Agardhs Hundsport AB, frånsäger sig Agardhs Hundsport AB detta ansvar. Det är därför viktigt att Eleven själv kontrollerar vad som gäller elevens försäkringar. Efter certifieringen ansvarar givetvis eleven själv för sin försäkring, både på kunder, lokaler och utrustning.

Vad händer vid en anmälan?

Detta leder till automtisk avstängning från utbildningen på sex månader eller uppsägning av sin plats på utbildningen, inga återbetalningskrav finns från utbildningsföretaget. Om någon misstänker att detta skett ska en skriftlig anmälan skickas in till info@agardshundsport.se inom två månader. Det ska tydligt framgå i anmälan vad som hänt och vilket datum det inträffat.

Plagiat:

Plagiat innebär att eleven imiterar eller kopierar någon annans text eller idé utan att tala om varifrån de kommer eller utan godkännande. Det innefattar alla inlämningsuppgifter under utbildningen och det som används elevens hemsida eller andra sociala nätverk. Detta innefattar all typ av marknadsföring. Var därför nog med att kontakta den som ”äger” texten eller bilden INNAN den publiceras.

Vem avgör om det ä plagiat eller inte?

Sakkunniga inom det område som plagiatet skett kommer att kontaktas. I samråd med denne sakkunnige så kommer ett beslut fattas om avstängning eller om uteslutning från utbildningen.

Vad händer vid en anmälan?

Detta leder till automtisk avstängning från utbildningen på sex månader eller uppsägning av sin plats på utbildningen, inga återbetalningskrav finns från utbildningsföretaget. Om någon misstänker att detta skett ska en skriftlig anmälan skickas in till info@agardshundsport.se inom två månader. Det ska tydligt framgå i anmälan vad som hänt och vilket datum det inträffat.