Kurser

PT- för hund, block 1-4 på distans. Block 5+6 är fysiska träffar.

CTL (cirkelträningsledare), helt på distans.

Stretching/kontroll av hund

Kom igång med pulsträningen på hund