Delbetalning

Kursavgiften  kan delas upp i mindre delbetalningar.

6 månader med 2500 kr/månaden eller 12 månader med 1250 kr/månaden.

I samband med anmälan till utbildningen skickas en anmälningsavgift på 1250 kr respektive 2500 kr ut och ska betalas inom 10 dagar. Resterande delbetalning skickas ut när utbildningen påbörjats.

Tag kontakt med oss för avbetalningsplan.