Anmäl dig här!

Förnamn:*

Efternamn:*

E-mail adress:*

Lagnamn:*

Telefonnummer:*

Lagledare:*

Övriga deltagare, hundens namn och ras:*

Något som vi behöver veta? Sjukdom eller liknande

* Fyll i obligatoriska fält, tack!


En inbetalning kommer att skickas till angiven mailadress.

300 kr för individuellt startande

600 kr för lagdeltagande

Uppdaterad startlista finns på hemsidan.